Za městem

Za městem je pole
na něm ostrůvek
ty pode mnou dole
jak na lesy, pane bože, řveš
jak na lesy, pane bože, řveš

Jen oči zelený 
mluvíte se mnou
lehce přivřený 
pozdraví a pak se rozloučí
pozdraví a pak se rozloučí

Přišli za mnou lidi 
z tvého okolí
že do tebe vidí
že beze mě budeš se mít líp
že beze mě budeš se mít líp

Kolem jezdí vlaky 
za den celkem pět
nasedneme taky 
nevrátíme se už nikdy zpět
nevrátíme se už nikdy zpět